Menighedsrådets medlemmer

Elsemarie Dam-Jensen

formand

telefon: 5121 3968
mail: elsemariedamjensen@gmail.com
menighedsrådets postkasse: 9045@sogn.dk

Jennifer Hoogland Bosman

Mail: huizesogard@hotmail.com

Dorthe Lindholm Olesen

Næstformand / Kontaktperson

telefon: 4253 7180

Mail: guldhus@gmail.com

Ida Marie Krogh Skau

Sekrætær 

telefon: 2570 3606

Mail: ida@kroghskau.dk

Svend Egelund Rasmussen

kirkeværge

telefon: 2032 4739

Mail: svend@elses.dk

Carsten Tygesen

Kasserer

telefon: 30700445

Mail: carsten.tygesen@sol.dk

Heine Holmgaard

sognepræst

se under “kontakt” for yderligere oplysninger

Simon Jylov

sognepræst (kirkebogsførende) 

Hjemmesideansvarlig

se under “kontakt” for yderligere oplysninger

Karin Nevermann

medarbejderrepræsentant

se under “kontakt” for yderligere oplysninger

Udvalg og funktioner