Minikonfirmander

Folkekirken tilbyder minikonfirmandundervisning til alle børn i hele landet. Målgruppen er de 9-10 årige, der går i 3. eller 4. klasse.

Den populære undervisning giver børnene kendskab til kirke og kristendom ud fra børnenes egne erfaringer og spørgsmål.

I nogle sogne kaldes minikonfirmander for juniorkonfirmander eller børnekonfirmander.

Hvad laver minikonfirmander?

Børnene får et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem historier, leg, musik og kreative aktiviteter som drama, dukketeater og tegning. Undervisningen er tilpasset børnenes alder og lægger op til spørgsmål og undren.

Besøg i kirken

Minikonfirmander besøger ofte kirkerummet, fordi det åbner op for gode og nysgerrige spørgsmål om de ting, som børnene ser i kirken, fx en døbefont eller et billede.

I kirken er det også oplagt at synge sammen og tale om, hvad der sker til gudstjenesten og de store mærkedage som dåb, bryllup og begravelse.

Børnene stiller også eksistentielle spørgsmål om liv og død. For kan det virkelig kan passe at Gud findes? Og bor han lige her i kirken eller oppe i skyerne? Og passer Gud på min døde mormor oppe i himlen?

Bibelens fortællinger åbner sig

Minikonfirmanderne hører også bibelhistorier, som de kan spejle deres liv i.

Historierne er ikke bare centrale i kristendommen, men de også er en væsentlig del af vores kultur og fælles referenceramme.

Børnene hører historier om fx Adam og Eva, Noas ark, den barmhjertige samaritaner og den fortabte søn. Desuden hører de om Jesus´ fødsel, død og opstandelse, og får kendskab til hvorfor vi fejrer jul og påske.

Skal dit barn være minikonfirmand?

Kontakt dit lokale sogn, hvis du har spørgsmål til undervisningen eller har et barn som gerne vil være med.

Tekst: Folkekirken.dk

Det praktiske

Vi underviser minikonfirmander fra 3. klasserne fra Distriktsskolen og Friskolen.

Alle børn i 3. klasserne er velkomne og undervisningen er gratis.

Næste undervisningsforløb i 2024