Børnekor

Syng i Børnekor

Kom og syng i Løgumkloster Kirkes Kor.
Går du i 2.-3. klasse?
Har du lyst at synge, lære hvordan man bruger
kroppen når man synger, lære noder og rytmer og
møde nye venner?

Så mød op i Løgumkloster Kirke torsdage kl. 14-15 

Vi henter i distriktsskolens SFO kl. 13.50.

Vi begynder igen i august 2024

Korleder er organist i Løgumkloster Kirke
Lise-Lotte Kristensen- LILK@km.dk

Værd at vide om korsang…

En del hjerneforskning arbejder med en model hvor hjernen er inddelt i 5 intelligenser, hvor musikdelen spiller ind som væsentlig faktor for dem alle. !

Rumlig intelligens – Musikken forplantes i et rum. Akustikken er afgørende for udformningen af musikken. !

Kropslig intelligens – Ved sang aktiveres cirka 100 muskler. Det er nødvendigt med en fornemmelse for sin krops muskulatur. Rytmesans og bevidsthed sidder også i kroppen. !

Musisk intelligens – Her beherskes tonehøjde, rytmesammensætninger samt klangbevidsthed. ! Sproglig intelligens – Fornemmelse for sprogets klang udvikles ligeledes i korsangen. En del af kormusikken er skrevet på andre sprog end modersmålet og heraf øges også kendskab til andre landes særlige sprogklange. !

Matematisk intelligens – Bruges i særdeleshed til nodelæsning, rytmeforståelse – og det generelle overblik i et nodebillede.

Mange forskere mener at disse intelligenser aktiveres og stimuleres samtidigt i musiksammenhænge. Det er desuden ved studier bevist at børn som får regelmæssig musikundervisning har mindsket indlæringsvanskeligheder i andre fag og indgår bedre i sociale sammenhænge. Ved at have trådt sine barne -og ungdomssko i et kor er man godt rustet til senere i sit liv at indgå i et team, hvor man skal yde et produkt af høj kvalitet under pres.

Klik her og læs artikel om korsang og udvikling