Menighedsplejen

Menighedsplejen er en selvstændig foreningen med det formål at udøve diakoni i Løgumkloster Sogn. Diakoni er kirkens arbejde for mennesker i nød – f.eks. i form af ensomhed.

I Løgumkloster Sogn driver menighedsplejen bl.a. en besøgstjeneste, en sorggruppe samt en vågetjeneste for de, der ligger for døden.

Menighedsplejen er en selvstændig forening, og er altså ikke en del af menighedsrådet.

Du kan blive frivillig i menighedsplejen eller række hånden ud og få del i hjælpen.

Tal om det, du har brug for

Mange kan let komme til at føle sig ensomme, og det kan være svært at skabe kontakt til andre. Det vil vi gerne hjælpe med.

Besøgsvennen er klar til hyggesnak, en gåtur eller til at følges ad til kirkelige arrangementer.

I kan også læse avisen sammen eller f.eks. synge.

Du kan regne med besøg ca. hver 14. dag i en times tid.

Se mere i vores folder

Sorggruppe

En sorggruppe er et gratis tilbud til mennesker, der har misteten nærtstående.

I sorggruppen kan man møde andre i samme situation og f.eks. dele de oplevelser, der kan være svære at dele med ens nærmeste.

Kirkens sorggrupper giver den efterladte mulighed for at tale med andre om sin sorg og finde støtte og livsmod til at tackle hverdagen efter tabet.

Se mere i vores folder

Vågetjeneste

Vågetjenestens formål er at være hos og yde støtte og hjælp til døende i de sidste dage.

Det kan være i form af højtlæsning, sang, samtale, holden i hånd eller blot ved at være der i stilhed.

Vågekonerne tilbyder deres hjælp i dag-, aften- og nattetimer. Som oftest kan hver frivillig være der 4 timer ad gangen.

De frivillige i vågetjenesten kan ikke deltage i selve plejen.

Religiøse emner bliver kun berørt, såfremt den døende selv giver udtryk for ønske om det.

Vi har fuld tavshedspligt, og vores tilstedeværelse skal være et ønske fra den døende og evt. familie.

Se mere i vores folder